UMRAH

fr. S$2480

UMRAH 28 Dec 2020 – 06 Jan 2021 (10 Days)

EXPLORE
fr. S$3250

UMRAH 23 Dec 2020 – 04 Jan 2021 (13 Days)

EXPLORE
fr. S$2500

UMRAH 17 – 28 Dec 2020 (12 Days)

EXPLORE
fr. S$3350

UMRAH 16 – 28 Dec 2020 (13 Days)

English Tour
fr. S$3380

UMRAH 21 Dec 2020 – 02 Jan 2021 (13 Days)

EXPLORE
fr. S$3180

UMRAH 02 – 14 Dec 2020 (13 Days)

EXPLORE
fr. S$2500

UMRAH 03 – 14 Dec 2020 (12 Days)

EXPLORE
fr. S$2880

UMRAH 12 – 23 Dec 2020 (12 Days)

EXPLORE
fr. S$3380

UMRAH 09 – 23 Dec 2020 15 Days

(Join Ustaz Haron in Madinah & Makkah)

EXPLORE
fr. S$3180

UMRAH 20 Nov – 02 Dec 2020 (13 Days)

EXPLORE
fr. S$3000

UMRAH 18 - 30 Nov 2020 (13 Days) (With Ustaz Sofyan)

EXPLORE
fr. S$2650

UMRAH 17 - 27 Nov 2020 (11 Days)

EXPLORE
fr. S$2480

UMRAH 11 – 20 Nov 2020 (10 Days)

EXPLORE
fr. S$2680

UMRAH 27 Oct – 07 Nov 2020 (12 Days)

EXPLORE
fr. S$2600

UMRAH 28 Oct – 09 Nov 2020 (13 Days)

EXPLORE